^ Back to Top

Centrum Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego: mgr inż. Piotr Borys Miąc 

 

Ogłoszenia:

Nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

- wymagania/zakres obowiązków

- kwestionariusz osobowy

- klauzula informacyjna/zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielny referent ds. kadr

- wymagania/zakres obowiązków

- kwestionariusz osobowy

- klauzula informacyjna/zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

                                                    

Rozpoczęcie zajęć na kursach i konsultacjach o godzinie 8.00 w budynku szkoły

przy ul. Kopernika 11A.

 

Ewaluacja 2018.2019

STATUT

SSO

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego