^ Back to Top

Szkoła dla dorosłych

Nabór na rok szkolny 2018/2019

 

 

Terminy zajęć

PIĄTEK              SOBOTA

                                                          
15.35-17.05                       8.00- 9.30

17.15-18.45                       9.40-11.10

                                          11.20-12.50

                                          13.00-14.30

Przydziały godzin 

Zajęcia konsultacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia słuchaczy

 

 

 

Plan lekcji marzec 2019

Plan lekcji maj 2019

Samorząd Słuchaczy

Ogłoszenie o zwolnieniu z opłat