^ Back to Top

Kadra pedagogiczna

  Stanisław Kłaniecki

dyrektor

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

  Karol Kowalski

wicedyrektor

fizyka, przedmioty zawodowe

  Arleta Szustakiewicz

wicedyrektor

język niemiecki, informatyka

  Przemysław Kuchowicz

 kierownik szkolenia praktycznego

 edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

  Magdalena Marszałek

pedagog szkolny

wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

  Weronika Chałas  przedmioty zawodowe
  Krystian Derengowski
 przedmioty zawodowe
  Małgorzata Franaszek  język polski, język niemiecki
  Lucyna Gawrych
 wychowanie fizyczne, geografia
  Magdalena Gwizdek - Kędziora
 język angielski, geografia
  Anna Hercyk
 matematyka, informatyka
  Patrycja Ignaszak-Suberska
 geografia, biologia
  Przemysław Kubaszak
 przedmioty zawodowe
  Bartosz Lewandowski
 matematyka, przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Monika Łyskawińska  przedsiębiorczość, przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
  Lucyna Maleszka - Michalak
 matematyka, fizyka
  Eliza Manuszak
 język angielski, historia
  Piotr Miąc
 przedmioty zawodowe
  Izabela Michalak
 język polski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
  Ewa Michalska  przedmioty zawodowe (mechaniczne)
  Beata Nawrocka  język angielski
  Szymon Nowicki
 przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Karolina Prus - Wysocka
 język angielski, wiedza o społeczeństwie
  Bożena Raczyńska
 przedsiębiorczość, informatyka, przedmioty zawodowe
  Maria Radoń - Kowalska
 biblioteka, język polski
  Joanna Ratajczyk
 wychowanie fizyczne, biologia
  Krzysztof Słowiński
 wychowanie fizyczne, informatyka
  Krzysztof Szelążek
 fizyka, przedmioty zawodowe
  Ilona Tylska
 język polski, wiedza o kulturze
  Michał Wróblewski  przedmioty zawodowe
  Piotr Wróblewski
 przedmioty zawodowe
  Agnieszka Wykręt  wychowanie fizyczne
  Jerzy Zawierucha
 przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
   
  Roman Hoffmann  przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
  Marek Jóźwiak  przedmioty zawodowe
  Arkadiusz Kania  przedmioty zawodowe
  Justyna Kapturska  bezpieczeństwo i higiena pracy
  Monika Kłaniecka  chemia
  Ks. Przemysław Kubacz  religia
  Agnieszka Matuszewska
 edukacja dla bezpieczeństwa
  Antoni Mnich
 przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
  Alina Mrugalska-Adamczyk
 język polski
  Dorota Nowakowska
 religia
  Michał Ościsłowski
 historia
  Mariola Pietrowicz
 matematyka
  Grzegorz Prucnal
 fizyka
  Agnieszka Radziszewska
 język niemiecki
  Agnieszka Rogalińska-Andrzejak  historia, wiedza o społeczeństwie
  Izabela Romańska
 zajęcia rewalidacyjne
  Wojciech Rybak   przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
  Ewa Szczepaniak
 doradztwo zawodowe
  Marek Szociński  informatyka
  Ks. Daniel Zientara  religia