^ Back to Top

Kadra pedagogiczna

  Kłaniecki Stanisław  historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla  bezpieczeństwa
  Kowalski Karol  fizyka, przedmioty zawodowe
  Szustakiewicz Arleta  język niemiecki, informatyka
  Łyskawa Krzysztof  kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
  Derengowski Krystian  przedmioty zawodowe
  Gawrych Lucyna  wychowanie fizyczne, geografia
  Gwizdek - Kędziora Magdalena
 język angielski, geografia
  Hercyk Anna  matematyka, informatyka
  Hoffmann Roman  przedmioty zawodowe
  Ignaszak-Suberska Patrycja  geografia, biologia
  Kowalski Grzegorz  przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
  Kubaszak Przemysław  przedmioty zawodowe
  Kuchowicz Przemysław  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
  Lewandowski Bartosz  matematyka, przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Maleszka - Michalak Lucyna  matematyka, fizyka
  Manuszak Eliza  język angielski, historia
  Marszałek Magdalena  pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
  Miąc Piotr  przedmioty zawodowe
  Michalak Izabela  język polski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
  Nowicki Szymon  przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Prus - Wysocka Karolina
 język angielski, wiedza o społeczeństwie
  Raczyńska Bożena  przedsiębiorczość, informatyka, przedmioty zawodowe
  Radoń - Kowalska Maria  biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie, język polski
  Ratajczyk Joanna  wychowanie fizyczne, biologia
  Słowiński Krzysztof  wychowanie fizyczne, informatyka
  Szelążek Krzysztof  fizyka, przedmioty zawodowe
  Tylska Ilona  język polski, wiedza o kulturze
  Wróblewski Michał  przedmioty zawodowe
  Wróblewski Piotr
 przedmioty zawodowe
  Zawierucha Jerzy  przedmioty zawodowe (samochodowe)
  Ks. Zientara Daniel  religia
  Ks. Kubacz Przemysław  religia
  Jóźwiak Marek  przedmioty zawodowe (elektryczne)
  Kapturska Justyna  język angielski, bezpieczeństwo pracy, przedmioty zawodowe (bhp)
  Kłaniecka Monika  chemia
  Lisowska Justyna  przedmioty zawodowe (bhp)
  Michalska Ewa  przedmioty zawodowe
  Mnich Antoni  zajęcia praktyczne
  Nowakowska Dorota  religia
  Romańska Izabela  zajęcia rewalidacyjne
  Rybak Wojciech  zajęcia praktyczne
  Szczepaniak Ewa
 doradztwo zawodowe