^ Back to Top

Kadra pedagogiczna

  Stanisław Kłaniecki

dyrektor

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

  Karol Kowalski

wicedyrektor

fizyka, przedmioty zawodowe

  Arleta Szustakiewicz

wicedyrektor

język niemiecki, informatyka

  Przemysław Kuchowicz

 kierownik szkolenia praktycznego

 edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

  Magdalena Marszałek

pedagog szkolny

wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

  Weronika Chałas  przedmioty zawodowe
  Krystian Derengowski
 przedmioty zawodowe
  Ks. Sławomir Dziankowski
 religia
  Małgorzata Franaszek  język polski, język niemiecki, muzyka
  Lucyna Gawrych
 wychowanie fizyczne, geografia
  Magdalena Gwizdek - Kędziora
 język angielski, geografia
  Anna Hercyk
 matematyka, informatyka
  Patrycja Ignaszak-Suberska
 geografia, biologia
  Marek Jóźwiak  przedmioty zawodowe
  Monika Kłaniecka  chemia, fizyka
  Ks. Stanisław Kłosin  religia
  Przemysław Kubaszak
 przedmioty zawodowe
  Bartosz Lewandowski
 matematyka, przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Monika Łyskawińska  przedsiębiorczość, przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
  Lucyna Maleszka - Michalak
 matematyka, fizyka
  Eliza Manuszak
 język angielski, historia
  Piotr Miąc
 przedmioty zawodowe
  Izabela Michalak
 język polski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
  Beata Nawrocka  język angielski
  Szymon Nowicki
 przedmioty zawodowe (informatyczne)
  Władysław Pietras  przedmioty zawodowe
  Karolina Prus - Wysocka
 język angielski, wiedza o społeczeństwie
  Bożena Raczyńska
 przedsiębiorczość, informatyka, przedmioty zawodowe
  Maria Radoń - Kowalska
 biblioteka, język polski
  Joanna Ratajczyk
 wychowanie fizyczne, biologia
  Krzysztof Słowiński
 wychowanie fizyczne, informatyka
  Krzysztof Szelążek
 fizyka, przedmioty zawodowe
  Ilona Tylska
 język polski, wiedza o kulturze
  Michał Wróblewski  przedmioty zawodowe
  Piotr Wróblewski
 przedmioty zawodowe
  Agnieszka Wykręt  wychowanie fizyczne
  Jerzy Zawierucha
 przygotowanie do prowadzenia pojazdów kat. B
   
  Monika Gołębiak  
  Roman Hoffmann  przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
  Arkadiusz Kania  przedmioty zawodowe
  Justyna Kapturska  bezpieczeństwo i higiena pracy
  Ewa Michalska
 przedmioty zawodwe
  Dorota Nowakowska
 religia
  Grzegorz Prucnal
 fizyka
  Agnieszka Rogalińska-Andrzejak  historia, wiedza o społeczeństwie
  Izabela Romańska
 zajęcia rewalidacyjne
  Wojciech Rybak   przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
  Ewa Szczepaniak
 doradztwo zawodowe
  Marek Szociński  informatyka