^ Back to Top

Nabór do szkoły dla dorosłych 2017/2018.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata kształcenia)

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są na III semestr (2 lata kształcenia).

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych, kształcącą w systemie zaocznym. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Jednocześnie można kształcić się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, umożliwiających zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu.

Dokumenty do pobrania:

Podanie i kwestionariusz osobowy


SZKOŁA POLICEALNA

Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Cykl kształcenia w zależności od wybranego kierunku:

- Technik informatyk (2 lata) więcej informacji...

- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku) więcej informacji...

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie dowolnej szkoły średniej.

Dokumenty do pobrania:

Podanie i kwestionariusz osobowy

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Idealna propozycja dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo - zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź tylko wybrane, dodatkowe umiejętności, które zostaną uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Słuchaczem może zostać osoba dorosła, która ukończyła 18 lat, bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa) więcej informacji ...

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy