^ Back to Top

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

   mgr Stanisław Kłaniecki

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

                          

mgr Arleta Szustakiewicz                     mgr inż. Karol Kowalski