^ Back to Top

Bezpłatna opieka stomatologiczna

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SŁUPCY

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje bezpłatne:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

Elżbieta Rakowicz

ul. Traugutta 43

62-400 Słupca

Tel. 603-368-965

Godziny przyjęć:

środa -czwartek godz. 14:00-19:00 piątek godz. 9:00-14:00

Po uprzednim kontakcie telefonicznym z gabinetem dentystycznym i umówieniu daty oraz godziny wizyty, uczeń:

  • pełnoletni stawia się na umówioną wizytę z legitymacją szkolną, podpisanym oświadczeniem wyrażenia zgody na opiekę stomatologiczną;

  • niepełnoletni stawia się na umówioną wizytę z legitymacją szkolną oraz oświadczeniem wyrażenia zgody na opiekę stomatologiczną podpisanym przez rodziców;

 

Pobierz oświadczenie zgody

 

 Porozumienie dotyczące zapewnienia opieki stomatologicznej dla uczniów.