^ Back to Top

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący -           Ewa Sroka

Wiceprzewodnicząca -    Agnieszka Blimka

Sekretarz -                     Aneta Tupalska

                                                                

Członkowie:                   Monika Kujawa, Alina Kostyszyn, Wiesława Mizerska,  

                                     Sławomir Tomczykowski, Katarzyna Warczygłowa, Anna Kowalska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  -  Anita Maślaczyk

Członkowie   -        Katarzyna Szagała, Jolanta Wojtaś

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł.. Sikorskiego
ul. Kopernika 11A
62-400 Słupca

Numer konta: 77 8542 0001 0000 1153 0018 7063