^ Back to Top

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący -           Jan Jasiński

Wiceprzewodnicząca -    Ewa Sroka

Sekretarz -                     Marlena Matuszak

                                                                

Członkowie:                   Agnieszka Blimka, Iwona Przyjemska, Sylwia Ochotna,  

                                     Mirosława Błaszczak, Wioletta Czerniejewska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  -  Anita Maślaczyk

Członkowie   -        Władysław Słowiński, Jolanta Wojtaś

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł.. Sikorskiego
ul. Kopernika 11A
62-400 Słupca

Numer konta: 77 8542 0001 0000 1153 0018 7063