^ Back to Top

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca -           Aneta Tupalska

Wiceprzewodniczący -    Michał Ławniczak

Sekretarz -                      Agnieszka Majewska

Skarbnik -                        Katarzyna Piasecka

                                                                

Członkowie:    

Przemysław Kowalczyk, Alina Kostyszyn, Wiesława Mizerska, Karolina Kozłowicz,
Anna Kowalska, Jolanta Krych, Magdalena Hierowska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  -  Irena Rumińska

Członkowie   -         Katarzyna Warczygłowa, Marta Jagodzińska

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł.. Sikorskiego w Słupcy
ul. Kopernika 11A
62-400 Słupca

Numer konta: 77 8542 0001 0000 1153 0018 7063