^ Back to Top

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca -           Ewa Wabińska

Wiceprzewodniczący -    Jan Jasiński

Sekretarz -                     Lidia Przybylska

                                                                

Członkowie:                   Urszula Gabrysiak, Hanna Czerniak, Sylwia Głogowska,  

                                     Irena Wiechcińska, Emilia Andrzejewska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  -  Bogusława Chojnacka

Członkowie   -        Małgorzata Graczyk, Władysław Słowiński, Jolanta Wojtaś

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł.. Sikorskiego
ul. Kopernika 11A
62-400 Słupca

Numer konta: 77 8542 0001 0000 1153 0018 7063