^ Back to Top

Matura 2020

 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Technikum pobierz

Liceum Ogólnokształcące pobierz

 

Termin składania do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - do dnia 30 września 2019 r.

 

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku