^ Back to Top

Matura 2023

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2023 r.

 


 

 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na
egzaminie maturalnym w 2023 roku

 

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023