^ Back to Top

Matura 2022

Szanowni  Maturzyści!

Bardzo proszę uważnie przeczytać poniższe wytyczne

w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych

w dniach 04.05. -  20.05.2022 r.

 


 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na
egzaminie maturalnym w 2022 roku 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022