^ Back to Top

Matura 2021

Komunikat dla Maturzystów

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

 Komunikat dla Maturzystów - zmiany w egzaminie maturalnym 2021 r.

 

 

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2020/2021

 

 Technikum 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 rok