^ Back to Top

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021

Dla Branżowej Szkoły I stopnia:

-  4 czerwca 2021 r.  (§5, ust.2, pkt 3),

- 22 czerwca 2021 r. (§5, ust.2, pkt 3),

- 23 czerwca 2021 r. (§5, ust.2, pkt 3),

- 24 czerwca 2021 r. (§5, ust.2, pkt 3),

         

Dla Technikum:

- 4 maja 2021 r.  (§5, ust.2, pkt 3),

- 5 maja 2021 r.  (§5, ust.2, pkt 3),

- 6 maja 2021 r.  (§5, ust.2, pkt 3),

- 4 czerwca 2021 r.  (§5, ust.2, pkt 3),

- 22 czerwca 2021 r. (§5, ust.2, pkt 3),

- 23 czerwca 2021 r. (§5, ust.2, pkt 3),

- 24 czerwca 2021 r. (§5, ust.2, pkt 3).

 

Pozostałe dni wolne zostaną ustalone po opublikowaniu szczegółowego harmonogramu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji  maj – lipiec 2021.