^ Back to Top

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy informuje, iż po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala w roku szkolnym 2018/2019 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w poszczególnych typach szkół:

Branżowa Szkoła I stopnia

- 2 listopada 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 30 kwietnia 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 2 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 6 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 18 czerwca 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),                    

- 19 czerwca 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),                                   

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- 2 listopada 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 30 kwietnia 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 2 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 6 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 18 czerwca 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),                    

- 19 czerwca 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3), 

 

Technikum

- 2 listopada 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 10 stycznia 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 30 kwietnia 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 2 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 6 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 7 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 8 maja 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),

- 18 czerwca 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3),                    

- 19 czerwca 2019 r. (§5 ust.2 pkt 3).

 

Pozostałe dni wolne zostaną ustalone po opublikowaniu szczegółowego harmonogramu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2019