^ Back to Top

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy informuje, iż ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w poszczególnych typach szkół:

Branżowa Szkoła I stopnia

-  30 kwietnia 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  2 maja 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  4 maja 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  1 czerwca 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3),

-  19 czerwca 2018 r(§5 ust.2 pkt 3),

-  21 czerwca 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

-  30 kwietnia 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  2 maja 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  4 maja 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  1 czerwca 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3),

-  19 czerwca 2018 r(§5 ust.2 pkt 3),

-  21 czerwca 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3).

Technikum

-  27 kwietnia 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  30 kwietnia 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  2 maja 2018 r. (§5 ust. 2 pkt 3),

-  4 maja 2018 r. (§5 ust 2 pkt 1c),

-  7 maja 2018 r. (§5 ust 2 pkt 1c),

-  8 maja  2018 r. (§5 ust 2 pkt 1c)

-  1 czerwca 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3)

-  19 czerwca 2018 r(§5 ust.2 pkt 3),

-  21 czerwca 2018 r. (§5 ust.2 pkt 3).