^ Back to Top

Strona główna

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami. W menu po lewej stronie można wybrać hasła, które przedstawiają szczegółowo różne obszary funkcjonowania naszej szkoły, związane z historią, patronem, aktualnym planem lekcji...