^ Back to Top

Aktualności

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać” -
te słowa Ignacego Paderewskiego towarzyszyły tegorocznym Absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia podczas uroczystości zakończenia szkoły.

W tym wyjątkowym momencie szkolnej społeczności towarzyszyli dostojni goście:
Wicestarosta Powiatu Słupeckiego - Pan Czesław Dykszak, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy - Pan Andrzej Machowiak, Prorektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie - Pani dr Karina Zawieja-Żurowska, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Aneta Tupalska.

Podniosła i wzruszająca akademia odbyła się 23 czerwca 2023 r.,
a całość prowadzili uczniowie: Wiktoria Roszak (2C) i Kacper Nawrot (1B)

 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego,
Dyrektor Stanisław Kłaniecki skierował do tegorocznych Absolwentów
słowa pełne gratulacji oraz życzeń p
owodzenia na dalszym etapie życia.

 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów.

Na początku wicestarosta Czesław Dykszak i dyrektor Stanisław Kłaniecki w asyście wicedyrektor Arlety Szustakiewicz uhonorowali Marcina Woźniaka z klasy 4Tpa, który spełnił kryteria w celu ubiegania się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

 

 

Najważniejsze wyróżnienie, nagrodę Starosty Powiatu Słupeckiego za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała Aleksandra Andrzejewska (Absolwentka klasy 3C).

 

Następnie nagrodzeni zostali uczniowie,
którym na rok szkolny 2023/2024 zostało przyznane stypendium
za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce:
Michał Górecki (4Tpa), Sebastian Kurzawa (4Tpb) i Eryk Połeć (4Tpb).

 

 

 

Kolejną nagrodę za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
odebrał Kacper Kapuścik (4Tpa).

Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne, będące dowodem uznania za trud wychowawczy i osiągnięcia edukacyjne dzieci.

 Amelia Zakrzewska (1Ta)
odebrała indywidualną nagrodę oraz dla klasy
za wyniki w konkursach czytelniczych.

 

W mistrzowskim stylu ukończyli szkołę sportowcy.
Statuetki za osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły odebrali:
Klaudia Głuchowska, Klaudia Siupa, Kinga Hyża, Weronika Szklarek,
Michał Gąsiorowski, Szymon Wiśniewski, Norbert Matuszewski, Wojciech Golacik
.

 

W dalszej części uroczystości Pan Andrzej Machowiak, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy dokonał wręczenia sześciu nagród dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia za wyróżniającą postawę i szczególne osiągnięcia na zajęciach praktycznych.

 

 

Prorektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Pani dr Karina Zawieja-Żurowska wręczyła certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w ramach porozumienia współpracy i patronatu klasy akademickiej o profilu mechanika pojazdów samochodowych.

 

 

Kolejne podziękowania i życzenia popłynęły w kierunku dyrekcji i nauczycieli.

W imieniu tegorocznych Absolwentów głos zabrała Katarzyna Adamczyk (3C), z kolei w imieniu społeczności uczniowskiej Absolwentów pożegnał uczeń klasy 2A - Wiktor Filipczak.

 

 

Po części oficjalnej odbył się występ szkolnego zespołu wokalnego w składzie: Dawid Krzysztof Król, Dawid Krzysztoszek, Arkadiusz Andryszak, Marcel Piwoński i Konrad Różański.

Uwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Łyskawińskiej i Joanny Ratajczyk.

O godz. 9:30 i 10:30 odbyły się spotkania z wychowawcami, podczas których uczniowie klas promocyjnych odebrali dyplomy i nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach pracy szkoły. Były więc wyróżnienia i nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariusza, zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz szkoły, godne reprezentowanie na pokazach, konkursach i olimpiadach oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych.

 

Oddziały klasowe żegnały:

Pani Eliza Manuszak- 3A

Pani Magdalena Gwizdek-Kędziora - 3B

 

Pani Beata Nawrocka - 3C