^ Back to Top

Aktualności

Uwieńczeniem VI edycji projektu edukacyjnego „Razem Przeciw Przemocy” była debata społeczna połączona z konferencją „Razem Przeciw Przemocy – STOP agresji na drodze”.

Podsumowanie tegorocznej edycji projektu, który od 2016 roku realizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy w partnerstwie z naszą szkołą, przy współudziale Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy i od 2022 roku Prokuratury Rejonowej w Słupcy, miało szczególny charakter, gdyż zostało objęte honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wydarzenie prowadziła asp. szt. Joanna Wolińska z KPP w Słupcy.

 

Gospodarz spotkania, Dyrektor Stanisław Kłaniecki, powitał dostojnych gości:

Starostę Powiatu Słupeckiego - Pana Jacka Bartkowiaka, Dyrektora Konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Pana Arkadiusza Chmielewskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Słupcy – Pana Tomasza Miśkiewicza, Prokuratora Rejonowego w Słupcy – Panią Sylwię Lewandowską, zastępcę Burmistrza Miasta Słupcy –  Pana Jacka Szczapa, Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy – Panią Marzennę Lubańską, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy – Panią Annę Kubicką, Eksperta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – podinspektora Pana Tomasza Skoniecznego wraz z aspirantem sztabowym Panią Izabelą Czerwińską, Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu Kapitana Andrzeja Radziszewskiego, Prezesa Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu – Pana Bartosza Bielińskiego oraz Specjalistę do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Pana Macieja Biednika, Kierowców Rajdowych z Kamena Rally Team – Panów Tomasza Białkowskiego i Dariusza Baśkiewicza, Kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy – Panią Justynę Lisowską, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg - Pana Michała Klotsche, Dyrektorów placówek oświatowych wraz z Uczniami, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

 

W pierwszej części debaty odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji projektu „Razem przeciw przemocy”.

Asp. szt. Joanna Wolińska zreasumowała spotkania edukacyjno-profilaktyczne, przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy i  Prokuratury Rejonowej w Słupcy.

Podsumowanie zakończyło ogłoszenie laureatów konkursu na prezentację multimedialną o tematyce życia wolnego od przemocy, obalającą mity i stereotypy, wyrażającą sprzeciw wobec tego zjawiska oraz reagowanie na przemoc, w tym promowanie działań ukierunkowanych na ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy.

Starosta Jacek Bartkowiak, Komendant KPP insp. Roman Ciesielczyk,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kubicka i Dyrektor Stanisław Kłaniecki dokonali wręczenia nagród, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe i GOPS:

I miejsce Wiktor Duszyński  ex aequo Kacper Kapuścik

II miejsce Adrian Grajek

III miejsce Gracjan Guzik

 

Po uhonorowaniu laureatów, Wiktor Duszyński podziękował za wyróżnienie oraz powiedział kilka zdań o swojej pracy konkursowej, którą następnie zaprezentowała asp. szt. Joanna Wolińska.

 

W dalszej części odbyły się wystąpienia prelegentów konferencji połączonej z debatą społeczną na temat przemocy i agresji na polskich drogach. Wykłady prowadzili:

Ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu –
podinspektor Tomasz Skonieczny,

 

Pan Maciej Bednik z Automobilklubu Wielkopolski,

 

Panowie: Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz z Kameny Rally Team

 

Na zakończenie Policjanci z KPP w Słupcy przedstawili założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Uwieńczeniem pierwszej części wydarzenia były podziękowania skierowane do prelegentów konferencji.

 

W drugiej części uczniowie naszej szkoły oraz grupy młodzieży z LO i ZSE w Słupcy wzięli udział w warsztatach propagujących właściwe i bezpieczne zachowania na drogach.

 

Uczniowie chętnie korzystali z symulatora wypadku drogowego Automobilklubu Wielkopolski.

 

Zainteresowanie wzbudzała wystawa sprzętu policyjnego i Żandarmerii Wojskowej oraz konkursy w alkogolach.

 

Dla pasjonatów motoryzacji atrakcją były samochody rajdowe wystawione przez Kamenę Rally Team.

 

 Relacja informacyjnego portalu internetowego Twoja Słupca.pl