^ Back to Top

Aktualności

27 września br., w sali Herbowej gmachu Starostwa Powiatowego w Słupcy, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Słupeckiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Prestiżowa Nagroda oraz wyróżnienia zostały przyznane w trzech obszarach: edukacyjnym, osiągnięć artystycznych oraz pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Wśród nominowanych byli również uczniowie z naszej szkoły.

Uchwałą Rady Pedagogicznej wytypowani zostali:

Magdalena Będziewska - w obszarze pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

oraz

Borys Staszak - w obszarze osiągnięć artystycznych.


Mimo, iż Magda i Borys nie zdobyli głównych nagród,

to sama nominacja do Nagrody Starosty jest bardzo dużym osiągnięciem.

 

Wicestarosta Powiatu Słupeckiego, Pan Szymon Grzywiński,

osobne gratulacje oraz słowa podziękowań skierował do Dyrektorów szkół.

 

Uroczystość zakończyła się pamiątkową fotografią przed budynkiem Starostwa Powiatowego.