^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy",
13 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 2B wzięli udział w spotkaniu
z Panią Marzenną Lubańską,

Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

 

Uczniowie poznali zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych.

W oparciu o „Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz Kodeks Karny omówione zostały stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw.