^ Back to Top

Aktualności

20 kwietnia 2023 r. uczennice klasy 1D wzięły udział w zajęciach profilaktycznych na temat substancji psychoaktywnych.

 

Organizatorem spotkania była wychowawczyni klasy - Pani Agnieszka Wykręt, a głównym celem zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

 

Aspirant Joanna Wolińska oraz asp. sztab. Marlena Kukawka i asp. Marcin Dębowski poruszyli wiele kwestii dotyczących konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz związanych z odpowiedzialnością karną młodych ludzi, która zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich rozpoczyna się w chwili ukończenia trzynastego roku życia.

W spotkaniu nawiązano również do ryzykownych zachowań, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencji z nimi związanych, w tym również stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa. Policjanci zwrócili także uwagę uczennic na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających, takich jak narkotyki czy dopalacze.