^ Back to Top

Aktualności

21 września odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych (Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia) oraz czwartych Technikum.

Klasowe zebrania poprzedziły spotkania z Dyrektorem szkoły Stanisławem Kłanieckim oraz szkolenia z obsługi dziennika elektronicznego.

 

Szkolny administrator, p. Szymon Nowicki zapoznał zebranych z zaletami wynikającymi z korzystania z dziennika elektronicznego. Omówione zostały: możliwości bieżącego monitoringu frekwencji oraz natychmiastowej reakcji na ewentualne problemy z realizacją obowiązku nauki, stały dostęp do ocen z możliwością szczegółowej analizy postępów oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy wychowawcą, nauczycielami i rodzicami.

Administrator wyjaśnił sposób logowania oraz zaprezentował zasady korzystania z witryny dla rodziców.

Celem spotkania rodziców uczniów klas czwartych technikum było omówienie przygotowań do Studniówki.