^ Back to Top

Aktualności

Światowy Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi jest najważniejszym, ekologicznym świętem obchodzonym corocznie na całym świecie.

Szkolne obchody promowania postaw ekologicznych odbyły się 21 kwietnia 2023 r. Organizatorem  przedsięwzięcia podkreślającego wagę kwestii ochrony środowiska była Pani Monika Kłaniecka.

Na początku odbyła się prelekcja, podczas której uczniowie klasy 4Tpa – Wiktor Duszyński i Kacper Kapuścik – przedstawili prezentację multimedialną, której tematyka poruszała m.in. historię święta i aktualne problemy środowiskowe oraz wpływ zmian klimatu na życie ludzi i gospodarkę.

 

Uczestnicy poznali zagrożenia i możliwości ochrony zasobów przyrody w codziennym życiu oraz proste sposoby, jak dbać o środowisko w domu i w szkole, nie tylko w Dniu Ziemi.

 

W drugiej części odbył się konkurs wiedzy ekologicznej,
którego celem było propagowanie idei proekologicznego stylu życia.

W teście wzięło udział dwunastu uczniów z klas: 1Ta, 1Tb, 1Tc i 1B.

Laureatami zmagań konkursowych zostali:

I miejsce - Kacper Słowiński z klasy 1Ta,

II miejsce - Daniel Giszczyński z 1Tb, III miejsce - Adam Kwiatkowski z 1B.

 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.