^ Back to Top

Aktualności

31 marca dwie grupy uczniów z klasy 4Tb (technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych) wzięły udział w warsztatach w Konspol Cargill Słupca, zorganizowanych przez Pana Mirosława Karolaka - dyrektora technicznego oraz absolwenta naszej szkoły, Pana Dawida Wawrzyniaka- zarządzającego grupą techniczną.

Udział w warsztatach poszerzył wiedzę uczniów w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii produkcji, ale również wielu aspektów dotyczących wymagań oraz możliwości pracy i rozwoju zawodowego.

Na początku Pan Dawid Wawrzyniak podzielił się osobistymi doświadczeniami w rozwoju ścieżki kariery, począwszy od odbytych praktyk w cyklu kształcenia technikum, a następnie podjęcia pracy i realizacji nowych, ciekawych wyzwań oraz dalszych kroków edukacyjnych do uzyskania awansu zawodowego.

Następnie uczniowie wzięli udział w szkoleniu, jakie każdorazowo przechodzą nowi pracownicy Konspolu. Panowie Mirosław Karolak i Dawid Wawrzyniak omówili proces produkcyjny od strony technicznej oraz system zabezpieczeń LOTO, czyli planowo prowadzonych działań, które obejmują odłączenie i zabezpieczenie energii zasilającej od maszyn. Po części teoretycznej odbyły się ćwiczenia w zakładaniu zabezpieczeń na tablicy treningowej.

 

Ostatnim punktem warsztatów było spotkanie z Panią Natalią Kruszyńską, specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Na początku uczniowie poznali historię i organizację pracy w działach oraz produkty firmy Konspol Cargill, a następnie dowiedzieli się w jaki sposób przebiega rekrutacja. Uczestnicy warsztatów uzyskali mnóstwo wskazówek odnośnie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, a także informacji o benefitach oferowanych przez firmę.

Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki oraz zaproszenie na praktyki z możliwością przyjęcia do pracy.

Opiekunami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Przemysław Kubaszak (grupy o kierunku technik mechatronik)

 

Michał Wróblewski (grupy technik pojazdów samochodowych)