^ Back to Top

Aktualności

W październiku rozpocznie się II edycja projektu edukacyjnego

"Razem przeciw przemocy".

                       

Adresatami tegorocznej edycji są uczniowie klas: 2Ta, 2Tb, 2Tc, 2B, 2C.

Głównym założeniem projektu są działania o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym, zwiększające świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy, podniesienie poziomu zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy oraz odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie.