^ Back to Top

Aktualności

W marcu 2023 roku odbyła się kolejna edycja
SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM
POD NAZWĄ „CZY ZNASZ PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO?”

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem;
  • samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

 

6 marca 2023 r. do zmagań konkursowych przystąpiło trzydziestu uczniów

z klas 1A, 2B, 3TB.

 

Uczestnicy mieli do rozwiązania 26 zadań typu zamkniętego.

 

Po sprawdzeniu prac konkursowych zostali wyłonieni laureaci I i II miejsca, natomiast wyrównany poziom trzech uczestników wymagał dogrywki w celu przyznania III miejsca.

13 marca br. odbyła się dogrywka,

w wyniku której komisja ostatecznie wyłoniła zwycięzców:


I miejsce
Wojciech Kozłowicz (2B)

 II miejsce
Kamil Maciejewski (3TB)

 III miejsce
Mateusz Szygenda (3TB)


Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.