^ Back to Top

Aktualności

9 i 10 marca odbyły się kolejne spotkania w ramach realizacji VI edycji projektu „Razem przeciw przemocy”. Tym razem uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę z zakresu pomocy instytucjonalnej.

9 marca br. Pani Marzenna Lubańska, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy spotkała się z klasą 2A.

Uczniowie poznali zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych.

 

10 marca br. uczniowie klasy 2B wzięli udział w spotkaniu z Panią Anną Kubicką, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.