^ Back to Top

Aktualności

Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły mają możliwość wzięcia udziału w projekcie Stowarzyszenia "Z Wiatrem i pod wiatr" - "W drodze do wojska" - realizowanego przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej.

Celem projektu jest kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz wspieranie działalności podmiotów działających na rzecz obronności.

8 września uczniowie klas pierwszych (1Ta, 1B, 1C) oraz klasy 3B uczestniczyli w spotkaniu z p. Karolem Biadaszem, instruktorem strzelectwa sportowego.

 

W pierwszej części spotkania prowadzący zapoznał uczniów z głównymi założeniami projektu więcej informacji...

Następnie odbyło się szkolenie edukacyjno – informacyjne na temat zasad bezpiecznego posługiwania się bronią (ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwe wypadki, wskazanie bezpiecznego miejsca do strzelania) oraz zagadnień związanych ze strzelectwem (m.in. budowy broni, zasad działania różnych rodzajów broni).

 

Pan Karol Biadasz zachęcił uczestników spotkania do udziału w treningach strzeleckich - pierwszy trening odbędzie się 21 września 2017 r. od godziny 16.00 w hali MOSiR w Słupcy.

 

Opiekunem uczniów był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa –  Przemysław Kuchowicz.