^ Back to Top

Aktualności

24 lutego uczniowie klas 4Ta, 4Tb i 3Ta
wzięli udział w wycieczce dydaktycznej na sztukę „Lalka” do Gniezna. 

Gnieźnieńscy artyści przenieśli na deski Teatru im. A. Fredry powieść Bolesława Prusa, czołowe dzieło epoki pozytywizmu i jedną z lektur obowiązkowych na egzaminie dojrzałości z języka polskiego.

Młodzież naszej szkoły miała szansę skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę o lekturze z wizją reżysera, Radosława Rychcika, który ukazał utwór o niespełnionej miłości kupca w średnim wieku do młodej arystokratki, która jest siłą napędową głównego bohatera.

Bez miłości do Izabeli nie byłoby wyprawy Wokulskiego na Bałkany i do Paryża, rozbudowy sklepu, spółki handlowej, marzeń o pracy naukowej, spotkania z Geistem, planów społecznych, ani praktykowanego miłosierdzia. Ewolucja miłości Wokulskiego do Łęckiej jest równocześnie procesem „stawania się” – wyzwolenia z niewoli, jaką jest uczucie do Izabeli. To proces bolesny, ale równocześnie niezbędny do tego, by Wokulski odkrył, czego naprawdę pragnie i kim naprawdę jest.

Sztuka zmusza widza do myślenia, samodzielnego wyciągnięcia wniosków z postępowania bohaterów i rozsądzania, jakie wartości ukazane w „Lalce” są nadal aktualne we współczesnym świecie. To także doskonała lekcja polskiego przed maturą!

Kierownikiem wycieczki była Pani Izabela Michalak.
Opiekunami Panie: Anna Hercyk i Magdalena Marszałek.