^ Back to Top

Aktualności

23 lutego br. odbyły się kolejne zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w ramach realizacji projektu „Razem przeciw przemocy”.

Tym razem uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej w Słupcy, prokuratorem Markiem Kosmalskim.

Gościa powitała wicedyrektor Arleta Szustakiewicz.

Na początku Pan prokurator zapoznał uczniów z podstawową funkcją prokuratury, jaką jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw oraz sposobami realizacji niniejszego celu.

W dalszej części prelekcji uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat kompetencji Prokuratury w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i skutków popełnianych przestępstw oraz zwiększyli świadomość w  zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom  przemocowym.