DLA  KOGO
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy konkursu to 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela, rodzica, trenera lub wychowawcy.
Drużyna może być zgłoszona przez: szkołę, parafię, klub sportowy, organizację społeczną lub inną instytucję. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia drużyny rodzinnej.
 

REGULAMIN  KONKURSU  można pobrać   TUTAJ.

 

ABY  PRZYSTĄPIĆ  DO  KONKURSU
konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu.

 

FORMULARZ  ZGODY
Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną przez KONTO UCZESTNIKA które dostępne jest po zalogowaniu. Opiekun drużyny także zobowiązany jest do wypełnienia formularza.
  Druk formularza zgody można pobrać   TUTAJ.

 

ZADANIE KONKURSOWE I TEMATY PRAC
Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji komputerowej lub filmu dotyczącego wydarzeń z historii naszego kraju, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia kalendarza historycznego. Drużyna ma do wyboru 8-10 tematów, które dostępne są po zalogowaniu się do systemu. Co najmniej 30 sekund pracy konkursowej stanowić powinny autorskie nagrania filmowe.