^ Back to Top

Aktualności

12 stycznia 2023 r. uczniowie klasy 2A uczestniczyli w zajęciach
w ramach projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”.

 

Asp. szt. Joanna Wolińska zapoznała uczniów z przepisami polskiego prawa i odpowiedzialnością karną za stosowanie przemocy, instytucjami pomocowymi oraz wytłumaczyła na czym polega rola dzielnicowego podczas prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.

Uzupełnieniem prelekcji były filmy i prezentacje oraz materiały edukacyjne, które otrzymali uczestnicy spotkania.