^ Back to Top

Aktualności

W kwietniu odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu „Razem przeciw przemocy”.

19 kwietnia uczniowie klas: 2Ti, 3B, 3D i 3C zwiększyli swoją wiedzę w zakresie społeczno-kulturowych źródeł, okoliczności towarzyszących przemocy oraz z mechanizmów, form i objawów przemocy w rodzinie.

Prowadzący spotkanie funkcjonariusz policji, asp. sztab. Dariusz Nowicki, uwrażliwił młodzież, iż w przypadku zjawiska przemocy należy reagować, a każdy obywatel jest zobowiązany o tym poinformować organy ścigania. Uczniowie wysłuchali również podstawowych informacji o procedurze „Niebieskiej karty”.

 

 

26 kwietnia uczniowie z klas: 2B, 3Ta i 3B uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Kubicka oraz zastępca kierownika p. Anna Nowak, omówiły zasady funkcjonowania GOPS oraz przybliżyły realizację licznych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie poszerzyło wiedzę młodzieży na temat funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.