^ Back to Top

Aktualności

W październiku, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku pod hasłem „Czytanie dla pokoju".

Głównym celem tegorocznych obchodów jest popularyzacja literatury pokazującej grozę i tragizm wojny oraz jej skutki w wymiarze materialnym i społecznym.

Wzorem lat ubiegłych,

zapraszamy do udziału w konkursach czytelniczych:

„Najlepszy Czytelnik roku szkolnego 2022/2023”

Na podstawie historii kart analitycznych w programie bibliotecznym
zostanie dokonany wybór czytelnika, który wypożyczy i przeczyta najwięcej książek

oraz

„Najaktywniej czytająca klasa w szkole”
Na podstawie statystyki czytelnictwa w poszczególnych klasach zostanie wytypowana najaktywniejsza klasa.

 

Cele konkursów:

  • upowszechnianie czytelnictwa,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważne jest obcowanie z książką w czasach rozwoju technologii informacyjnej,
  • popularyzacja zbiorów bibliotecznych wśród uczniów.

 

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 W ubiegłym roku szkolnym laureatami konkursów zostali:

Julia Szkudlarek i Amelia Mikuła - „Najlepszy Czytelnik roku szkolnego 2021/2022”

Klasa 4Tb - „Najaktywniej czytająca klasa w szkole”