^ Back to Top

Aktualności

 

    Informuję, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminów przeprowadzonych  w czerwcu i lipcu br. będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 7 września 2022 r.  

       Osoby, które nie zdały egzaminu mają możliwość przystąpienia do poprawy w sesji styczeń – luty 2023. W takiej sytuacji należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sekretariacie szkoły lub biurze kierownika szkolenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022.

Po tym terminie nie będzie możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń – luty 2023.

 

                                                                              Kierownik szkolenia praktycznego

                                                                                     mgr inż. Piotr Borys Miąc