^ Back to Top

Aktualności

24 czerwca 2022 r. pożegnaliśmy Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia. W tym roku żegnaliśmy ostatni rocznik, dla którego podbudową kształcenia było gimnazjum i jednocześnie pierwszy po ośmioletniej szkole podstawowej.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy Pani Justyna Lisowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Sroka oraz Rodzice.

 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, Dyrektor Stanisław Kłaniecki skierował do tegorocznych Absolwentów słowa pełne gratulacji i życzeń, a do Rodziców i Grona Pedagogicznego wyrazy wdzięczności za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej.

 

 

Następnie Kierownik Wydziału Oświaty Pani Justyna Lisowska wręczyła Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało dziewięcioro uczniów, w tym dwie uczennice z naszej szkoły:

Julia Szkudlarek z klasy 3 Technikum

 

 

Aleksandra Andrzejewska z klasy 2 Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Wzruszającym momentem uroczystości było pożegnanie Księdza Sławomira Dziankowskiego, który dekretem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu.

 

Patryk Musiałowski w imieniu społeczności uczniowskiej podziękował za trud pracy dydaktyczno-wychowawczej, a Dyrektor Stanisław Kłaniecki i Wicedyrektor Arleta Szustakiewicz w imieniu własnym i grona pedagogicznego skierowali słowa wdzięczności za współpracę i przekazali życzenia na dalszą pracę duszpasterską.

 

Również w stronę dyrekcji szkoły i nauczycieli popłynęły słowa podziękowań,
które w imieniu Absolwentów skierowała Gabriela Jałoszyńska.

 

Każda uroczystość zakończenia roku szkolnego jest okazją do nagrodzenia i wyróżnienia uczniów, którzy swoimi wynikami i osiągnięciami uplasowali się w ścisłej czołówce najlepszych.

Na początku uhonorowani zostali uczniowie, którzy spełnili kryteria w celu ubiegania się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów na kolejny rok szkolny:

Kacper Kapuścik z klasy 3Tpa i Julia Szkudlarek z klasy 3Tb.

 

Następnie uczniowie, którym na rok szkolny 2022/2023 zostało przyznane stypendium za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce:  Aleksandra Andrzejewska, Klaudia Rychterowicz, Marcin Woźniak i Michalina Kujawa. Dyrektor w dowód uznania za trud wychowawczy i osiągnięcia edukacyjne wręczył listy gratulacyjne Rodzicom.

 

Kolejne nagrody za sumienną i rzetelną pracę odebrali tegoroczni Absolwenci:

- z klasy 3Ap: Jakub Pieszak, Kacper Węgrzyn (dodatkowo za 100% frekwencję), Tobiasz Smereczyński, Tomasz Lubański, Jakub Liczbiński, Bartosz Ratajewski;

- z klasy 3A: Aleksandra Rządzińska, Weronika Skrobaniak, Katarzyna Solarz;

- z klasy 3B: Wiktor Majewski, Konrad Majewski, Kacper Piguła, Kacper Przygodzki, Filip Rzepka, Wojciech Rewers;

- z klasy 3Bp: Gabriela Jałoszyńska i Natalia Manuszak, Martyna Łukasiewicz, Monika Śliwińska, Martyna Staszak;

- z klasy 3Cp: Damian Szymański.

 

W mistrzowskim stylu ukończyli szkołę sportowcy. Stauetki za osiągnięcia i reprezentowanie naszej placówki na zawodach odebrali: Gabriela Jałoszyńska, Klaudia Wojtaś, Aleksandra Walczak, Natalia Manuszak,  Martyna Staszak, Martyna Łukasiewicz, Oliwia Gąsiorowska, Szymon Waszak, Bartosz Grabowski, Jakub Liczbiński, Krzysztof Śniegowski.

 

Julia Szkudlarek odebrała nagrody:
indywidualną oraz dla klasy za wyniki w konkursach czytelniczych.

 

Wręczenie nagród zakończyło część oficjalną.

 

Uwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Elizy Manuszak, Magdaleny Gwidek – Kędziory i Beaty Nawrockiej.

 

 

O godz. 9:30 i 10:30 odbyły się spotkania z wychowawcami, podczas których uczniowie klas promocyjnych odebrali dyplomy i nagrody za tegoroczne osiągnięcia:

- 1Ta: Amelia Mikuła, Krzysztof Kołodziejczak, Dawid Krzysztof król, Jan Bodo, Hubert Pilarski, Jakub Różański, Dawid Krzysztoszek, Oskar Cichoblas;

- 1Tb: Antoni Płocharski, Michał Andryszak, Sergiusz Kruszyński;

- 1A: Grzegorz Górecki, Oskar Gramza, Igor Wilczewski;

- 1C: Nikola Szymańska, Klaudia Rychterowicz;

- 2Ta: Bartosz Nowak;

- 2Tb: Kamil Maciejewski;

- 2C: Aleksandra Andrzejewska, Katarzyna Adamczyk;

- 3Ta: Michalina Kujawa, Mateusz Gruszczyński, Katarzyna Konieczka.

- 3Tpa: Wiktor Duszyński. Kacper Kapuścik, Patrycja Koprowska;

-3Tb: Julia Szkudlarek, Adrian Tecław, Daniel Domiński, Kacper Adamczyk, Piotr Kopczyński, Krystian Graczyk;

- 3Tpb: Sebastian Kurzawa, Eryk Połeć, Przemysław Kostyszyn, Franciszek Borowski.

Za aktywną pracę na rzecz szkoły i aktywne członkostwo w Samorządzie Uczniowskim nagrodzeni zostali: Anna Kujawa Alan Cichacki, Przemysław Kostyszyn, Mateusz Gołąb, Julia Szkudlarek, Igor Roszak, Jakub Kołodziejczak, Jakub Różański.