^ Back to Top

Aktualności

W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych.

28 kwietnia odbyła się szkolna uroczystość z okazji zbliżającej się 226. rocznicy, w której uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1Tb, 1Ta, 1Tc, 1B, 1C oraz 3 Technikum.

Montaż słowno - muzyczny, przedstawiający ówczesną sytuację polityczną Polski, był dla uczniów niezapomnianą lekcją patriotyzmu. Części literackiej towarzyszyła prezentacja multimedialna, która przybliżyła tło historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji.

 

Prezentację wzbogacała gazetka, ukazująca twórców Konstytucji 3 Maja i reformatorów Sejmu Wielkiego.

W drugiej części szkolnych obchodów odbył się konkurs,

w którym uczniowie musieli wykazać się wiedzą z historii już odległej, ale jakże ważnej.

 Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Anny Hercyk i Aliny Mrugalskiej-Adamczyk.