^ Back to Top

Aktualności

Uwaga Maturzyści!

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2022 r.

oraz wydawanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

od dnia 5 lipca 2022 r.

 

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym

dla zdających,

którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

i nie zdali jednego z nich

oraz do 12 lipca 2021 r. złożyli oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego  (Załącznik 7)

odbędzie się 23 sierpnia 2022 r., o godz. 9:00 – egzaminy pisemne.

 

 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 9 września 2022 r.