^ Back to Top

Aktualności

Uwaga Maturzyści!

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2023 r.

oraz wydawanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

od dnia 7 lipca 2023 r.

 

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym

dla zdających,

którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

i nie zdali jednego z nich

oraz do 14 lipca 2023 r. złożyli oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego 

(Załącznik 7)

odbędzie się w dniach:

21 sierpnia 2023 r., godz. 9:00 – egzaminy ustne

22 sierpnia 2023 r., godz. 9:00 – egzaminy pisemne.

 

 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 8 września 2023 r.