^ Back to Top

Aktualności

29 kwietnia uczniowie klas 3A i 3Ap, o kierunku kształcenia kierowca mechanik,
w ramach zajęć z pracowni środków transportu drogowego,
odwiedzili Okręgową Stację Kontroli Pojazdów firmy U.P.P. PRODUS w Słupcy.

Diagnosta zapoznał młodzież z procedurami i zasadami przeprowadzania obowiązkowych i dodatkowych badań technicznych pojazdów, które decydują, czy pojazd może zostać dopuszczony do ruchu.

Uczniowie poszerzyli wiedzę w zakresie terminów wykonywania badań technicznych samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, ciągnika rolniczego i przyczepy oraz niezbędnych warunków do przedłużenia ważności dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Po części teoretycznej uczestnicy wycieczki obserwowali badanie diagnostyczne, wykonywane w ramach okresowego przeglądu samochodu.

Uczniowie przekonali się, że działalność stacji kontroli pojazdów
zapewnia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Organizatorem wycieczki był nauczyciel przedmiotów zawodowych – p. Jerzy Zawierucha.