^ Back to Top

Aktualności

Dwie grupy uczniów klas trzecich Technikum,
w ramach realizacji projektu Erasmus +  „Europa otwarta na zawodowców”,
od 8 maja br. odbywają zagraniczne praktyki.

7 maja grupa techników pojazdów samochodowych wyjechała do Barcelos w Portugalii, a grupa techników informatyków do Sewilli w Hiszpanii.

 Podczas dwutygodniowej, mobilnej edukacji
uczniowie będą poszerzać wiedzę i umiejętności
oraz zdobywać cenne doświadczenie zawodowe na praktykach w przedsiębiorstwach,
a przy okazji doskonalić umiejętności językowe.