^ Back to Top

Aktualności

28 kwietnia br. odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych Maturzystów.

Po raz ostatni Absolwenci czwartych klas Technikum (informatycznego, elektrycznego, mechatronicznego, pojazdów samochodowych) oraz Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego stanęli przed swoimi wychowawcami i nauczycielami, by w podniosłej atmosferze odebrać świadectwa ukończenia szkoły.

Doniosłe wydarzenie uświetnił swoją obecnością przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - p. Paweł Gotowała, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor, Stanisław Marek Kłaniecki.

Uroczyste przemówienie skierowane do Absolwentów, Dyrektor zakończył życzeniami powodzenia na egzaminach maturalnych oraz sukcesów i pomyślności w dorosłym życiu. Osobne słowa podziękowań skierował do rodziców maturzystów i nauczycieli.

 

Następnie p. Paweł Gotowała, w imieniu Starosty Powiatu Słupeckiego p. Mariusza Roga,

przekazał życzenia oraz wręczył Nagrodę dla najlepszego Absolwenta.

 

Nagrodę Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymał Konrad Strzelczyk.

 

Kolejnym punktem części oficjalnej były podziękowania

za kilkunastoletnią współpracę w obszarze administracyjnym szkoły,

skierowane do p. Justyny Lisowskiej.

Dyrektor oraz przewodnicząca Rady Rodziców, p. Ewa Wabińska, gratulując awansu zawodowego, w imieniu całej szkolnej społeczności przekazali życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Pani Justyna Lisowska z początkiem maja obejmie stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

 

W dalszej części uroczystości przedstawiciele każdego typu szkół, wraz z wychowawcami i opiekunami semestru, odebrali pamiątkowe tabla.

 

Ukoronowaniem osiągnięć i rozsławiania dobrego imienia szkoły było wręczenie nagród.

Nagrodzeni zostali:

Za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję – Przemysław Zaradzki.

Za aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska – Witold Kolanek, Adam Piguła, Adrian Kowalewski, Cezary Dłutkowski.

Za wzorowe zachowanie i aktywną działalność na rzecz szkoły – Marta Wiechcińska, Tomasz Szeląg.

Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego:

Za bardzo dobre wyniki w nauce – Patrycja Herudzińska, Jan Ławniczak.

Za aktywną pracę na rzecz Samorządu Słuchaczy i działalność społeczną – Karolina Patoka, Klaudia Wojtasik.

Wielkie brawa i podziękowania od dyrekcji szkoły i nauczycieli odebrali również szkolni sportowcy oraz uczestnicy konkursów:

Za wyniki w sporcie – Konrad Strzelczyk, Łukasz Kotuński, Krzysztof Baśkiewicz.

Za godne reprezentowanie szkoły w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich

Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i OC – Przemysław Zaradzki, Adrian Kowalewski, Konrad Strzelczyk.

Za godne reprezentowanie szkoły w Międzywojewódzkim Konkursie o tytuł „Supertechnika Mechatronika”-

Przemysław Zaradzki, Adrian Kowalewski.

 

Za wyniki w Konkursie z języka angielskiego –

II miejsce Mateusz Kapturski, III miejsce Konrad Strzelczyk.

 

 

Absolwenci, którzy zdali egzamin państwowy i uzyskali dodatkowe kwalifikacje, odebrali z rąk Dyrektora oraz Prezesa Koła Szkolnego SEP, p. Krystiana Derengowskiego, świadectwa kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uprawniające do zajmowania się eksploatacją do 1 kV.

 

 

W imieniu tegorocznych Absolwentów słowa podziękowań przekazał Cezary Dłutkowski.

Symbolem wdzięczności były kwiaty, które wręczono dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom.

 

 

Szkolną uroczystość zwieńczyła część artystyczna.

Uczniowie z klas: 3Ti, 2Ti i 2C przedstawili montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem p. Ilony Tylskiej.

 

Tegorocznym Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły oraz życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

Absolwenci klasy 4TB z wychowawcą Szymonem Nowickim.