^ Back to Top

Aktualności

29 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych Absolwentów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  (FOTOGALERIA)

Tegorocznym mottem przewodnim były słowa piosenki z repertuaru Marka Grechuty:
„Ważne są tylko  te dni, których  jeszcze nie znamy.
Ważne są tylko te chwile, na które czekamy”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Starosta Powiatu Słupeckiego Pan Jacek Bartkowiak
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Sroka.

W części oficjalnej słowa pełne gratulacji i życzeń skierowali do Maturzystów - Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki oraz zaproszeni goście.

 

Również w stronę dyrekcji szkoły i nauczycieli popłynęły słowa podziękowań,  które w imieniu Absolwentów wygłosił Cezary Ignaszewski.

 

 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień oraz nagród za bardzo dobre wyniki, aktywny udział w życiu szkoły oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Na początku zostały wręczone Nagrody Starosty dla najlepszych tegorocznych Absolwentów, które otrzymali:

Wiktor Wesołowski z Technikum i Zuzanna Świeczkowska z LO dla Dorosłych.

 

 Następnie uhonorowani zostali:

  • z Technikum:  Wiktor Wesołowski, Cezary Ignaszewski, Anna Maślaczyk, Jakub Ratajczyk, Kacper Lubański, Szymon Nowak, Kacper Stróżyk, Patryk Graczyk, Piotr Miżejewski, Łukasz Stojek, Michał Kowalewski, Adam Rumiński.

 

  • z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: Zuzanna Świeczkowska, Mikołaj Sobczak, Joanna Kolska, Dorota Jagła, Krzysztof Siwiński, Sławomir Romecki, Paweł Pawlaczyk.

 

Symbolem opuszczenia murów szkoły przez Absolwentów były pamiątkowe tabla.

Przedstawiciele klasy czwartej Technikum z wychowawcą p. Iloną Tylską i LO dla Dorosłych z opiekunem semestru VI p. Patrycją Ignaszak-Suberską odebrali tabla, które następnie umieścili na szkolnym korytarzu.

Po części oficjalnej odbył się program słowno-muzyczny, uświetniony występami szkolnych instrumentalistów.

 

Tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych,
wyłącznie pozytywnych wyników w lipcu
oraz wszelkiej pomyślności i wszystkiego, co tylko najlepsze w dorosłym życiu!