^ Back to Top

Aktualności

2 kwietnia 2022 r. odbył się „Dzień Drzwi Otwartych” w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Każda placówka przedstawiła swoją ofertę edukacyjną, dzięki czemu uczniowie klas ósmych, szkół podstawowych z Słupcy i okolic, mogli uzyskać szereg informacji o poszczególnych kierunkach kształcenia oraz zapoznać się z bazą dydaktyczną szkół.

W godzinach od 9:00 do 13:00 uczniowie z klas Technikum, w roli przewodników, oprowadzali młodszych kolegów i koleżanki oraz ich rodziców. Goście poznali wyposażenie oraz specyfikę pracy w poszczególnych pracowniach.

W głównym budynku szkoły zobaczyli, m.in.: pracownie informatyczne, językowe, przedmiotów ogólnokształcących, wyposażenie pracowni dla uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy oraz pokaz umiejętności fryzjerskich uczennic Branżowej Szkoły I stopnia.

W budynku pracowni szkolnych można było wziąć udział w zajęciach praktycznych, co stwarzało możliwość zweryfikowania swojego wyobrażenia o kształceniu w wybranym zawodzie.

Oprócz zwiedzania, uczniowie mogli porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami oraz przedstawicielami WPPZ S.A. Zakładu Produkcyjnego w Stawie.

Goście mogli przekonać się, że nasza szkoła wyróżnia się bogatą ofertą kształcenia w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a jednocześnie stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności w innych dziedzinach.