^ Back to Top

Aktualności

1 kwietnia 2022 r. odbył się coroczny „Wiosenny Turniej Klas", którego celem jest integracja środowiska uczniów, kształtowanie współpracy w zespole oraz nawyków zdrowej rywalizacji.

 

Do zmagań konkursowych przystąpiło osiem klas:
1TaA, 1Tb, 1C, 2Ta, 3Ta, 3Tb, 3Tpa i 3Tpb.

Uczniowie rywalizowali w dziesięciu konkurencjach, w których wykazywali się :

  •  wiedzą, spostrzegawczością i koncentracją (np. wiosenna krzyżówka; zadania matematyczne; przysłowia),

 

  • kreatywnością i uzdolnieniami artystycznymi,

  • osiągnięciami sportowymi (przeciąganie liny, mecz piłki nożnej).

 

Doping był znakomity, zabawa przednia, a rywalizacja między klasami do końca bardzo zacięta.

Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli grona pedagogicznego, w której zasiadły Panie: Ilona Tylska, Eliza Manuszak, Monika Kłaniecka, Lucyna Maleszka, Agata Małolepsza.

 

Po podliczeniu punktów, wyłoniono zwycięzców:

I miejsce zdobyła klasa 3Tb,

II miejsce klasa 2Ta, a bardzo dobre, III miejsce zajęła 3Tpa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania i umiejętności spontanicznej zabawy, bo to jest najważniejsze w tym turnieju.

Organizatorem był Samorząd Uczniowski,
pod kierunkiem opiekuna - p. Patrycji Ignaszak - Suberskiej.