^ Back to Top

Aktualności

25.03.2022 r. czterdziestu troje uczniów z klas 2C, 3Tpa, 3 Tpb, 4T

wzięło udział w wycieczce do Torunia.

Uczestnicy nie tylko zobaczyli najcenniejsze zabytki miasta, ale również szczegóły, bez których wizyta w Toruniu nie byłaby pełna.

Cel i założenia programowe wycieczki obejmowały: zapoznanie z historią i zabytkami architektury Torunia; zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi, zachodzącymi we Wszechświecie – wizyta w Planetarium oraz poznanie sylwetki znakomitego polskiego astronoma - Mikołaja Kopernika.

Pobyt w „perle północnego gotyku” rozpoczęto od  centrum i serca Torunia. Zwiedzając Rynek Starego Miasta, gdzie znajduje się Ratusz Staromiejski oraz  liczne zabytki, m.in. średniowieczna baszta obronna, będąca symbolem Torunia – Krzywa Wieża; ruiny zamku krzyżackiego; pomnik flisaka; rzeźba osiołka, uczniowie poznali historię miasta.

Będąc w Toruniu nie można zapomnieć o najsłynniejszym obywatelu miasta.
Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z postacią Mikołaja Kopernika.

Pierwszym był pomnik wybitnego astronoma przed staromiejskim ratuszem.

 

Następnym miejscem było Obserwatorium Astronomiczne

i podróż do gwiazd w Planetarium.

 

Seans „Poza horyzontem” oraz wystawy interaktywne „Geodium” i „Mars”

poszerzyły wiedzę astronomiczną uczniów o Wszechświecie

oraz dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Toruń nazywany jest „miniaturą Krakowa”, jednak trzeba tam pojechać, aby poznać ducha tego miasta i przekonać się, że jego klimat jest prawdziwie oryginalny.

Organizatorem i kierownikiem wycieczki była p. Beata Nawrocka.

Opiekunami: p. Monika Łyskawińska i p. Bartosz Lewandowski.