^ Back to Top

Aktualności

Dzień Ziemi to najważniejsze święto ekologiczne.

Szkolne obchody promowania postaw ekologicznych
odbyły się 24 marca 2022 r.

Organizatorem  przedsięwzięcia była p. Monika Kłaniecka,
a uczestnikami przedstawiciele wszystkich oddziałów klasowych
.

 

Na początku uczniowie z klasy 3Tpa – Wiktor Duszyński i Kacper Kapuścik – przedstawili prezentację multimedialną zatytułowaną hasłem przewodnim tegorocznych obchodów „Inwestujmy w naszą planetę”. Uczestnicy zostali zapoznani z celem obchodów oraz zagrożeniami i możliwościami ochrony zasobów przyrody w codziennym życiu.

 

Następnie przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie ,,1 z wielu".

Konkurs został przeprowadzony w dwóch turach –
dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
.

 

Laureatami zmagań konkursowych z wiedzy ekologicznej

zostali

z klas Technikum  - Michał Górecki z 3Tpa

 

z klas Branżowej Szkoły I stopnia – Wiktoria Roszak z 1C