^ Back to Top

Aktualności

Nasza szkoła jest organizatorem konkursu, którego celem jest  stworzenie  projektu  muralu o  tematyce dotyczącej historii  Powiatu Słupeckiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Słupeckiego, Pana Jacka Bartkowiaka.

Projekt muralu należy przygotować w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD (płyty i wydruki nie będą zwracane), z dołączonym wydrukiem na papierze o formacie A4 lub A3.

Termin dostarczenia prac konkursowych - 22 kwietnia 2022 r.

Zwycięski projekt zostanie dostosowany do możliwości realizacji na ścianie budynku pracowni szkolnych.

 

Regulamin konkursu

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2