^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji V edycji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy"

  19 listopada br., klasa 2C

wzięła udział w spotkaniu z Panią Marzenną Lubańską,

Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

Uczennice poznały zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych.

W oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeks Karny omówione zostały stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych i pełnoletnich sprawców przestępstw.