^ Back to Top

Aktualności

W dniu 22 marca br., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Celem Turnieju jest popularyzowanie znajomości: przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 2 Ti – Aleksander Muszyński (zwycięzca etapu szkolnego).

Turniej składał się z dwóch części. Pierwszą częścią był test pisemny, w którym uczestnicy musieli wykazać się dużą znajomością przepisów przeciwpożarowych, wiedzą na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W tej części turnieju reprezentant naszej szkoły uplasował się na II miejscu.

Część druga polegała na udzieleniu ustnych odpowiedzi na cztery pytania. Jedno z pytań dotyczyło znajomości sprzętu strażackiego.

 

 W klasyfikacji końcowej Turnieju
Aleksander zajął III miejsce.

Gratulujemy osiągnięcia, szczególnie, że miejsce w pierwszej trójce Powiatu to bardzo dobry wynik.

 

Opiekunem konkursu był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - Przemysław Kuchowicz.