^ Back to Top

Aktualności

Spotkanie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla klasy drugiej technikum (2Tb) zainaugurowało kolejną edycję projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”, realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy w partnerstwie z naszą szkołą, przy współudziale Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

To już V edycja projektu, którego głównym założeniem są działania o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym, zwiększające świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy oraz podniesienie poziomu zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy i odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie. Adresatem tegorocznej edycji są uczniowie klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

Oficjalnej inauguracji kolejnej edycji projektu dokonali:
aspirant Joanna Wolińska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy
i dyrektor szkoły Stanisław Marek Kłaniecki.

 

Wraz z inauguracją odbyły się pierwsze zajęcia dla uczestników projektu.

Aspirant Joanna Wolińska omówiła społeczne źródła towarzyszące przemocy oraz formy przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania poznali również procedurę „Niebieskiej karty” oraz poszerzyli wiedzę na temat instytucji pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego.

W ramach realizacji projektu, w okresie od października 2021 r. do 31 maja 2022 r., uczniowie klas drugich będą uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach z policjantami KPP w Słupcy oraz kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W czerwcu odbędzie się podsumowanie projektu, połączone z debatą społeczną.