^ Back to Top

Aktualności

Sebastian Janasiewicz z klasy 3Ti zajął II miejsce

w konkursie zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpieczeństwa w zawodzie.

Na konkurs wpłynęły 53 prace.

Wykonana przez Sebastiana prezentacja dotycząca bezpieczeństwa w zawodzie informatyk

została doceniona przez Okręgową Komisję Konkursową.

Sebastian zajął II miejsce w Wielkopolsce.

Opiekunem konkursu na prezentację multimedialną był nauczyciel Szymon Nowicki.