^ Back to Top

Aktualności

Komunikat Dyrektora

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego informuje, że obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostały przedłużone do 25 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia i III klasy technikum, przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec.

Zmiany od 19 kwietnia 2021 r.:

  • Uczniowie klas III branżowej szkoły I stopnia (3A, 3B, 3C) , będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 

  • Uczniowie klas 3A (kierowca mechanik) i 3C (elektromechanik pojazdów samochodowych) oraz 3 technikum będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, według planu w dzienniku elektronicznym.

W pozostałych oddziałach branżowej szkoły I stopnia i technikum obowiązują dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i do 25 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia będą się odbywać w formie zdalnej.

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                      Stanisław Kłaniecki

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.