^ Back to Top

Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA

 Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

informuje, że od dnia 12 kwietnia 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 r.

obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły.

 

                                                   Dyrektor

                                                    Stanisław Kłaniecki

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.