^ Back to Top

Aktualności

17 marca br., w ramach realizacji projektu edukacyjnego

„Razem przeciw przemocy”,

odbyły się kolejne spotkania z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Kubicka

oraz zastępca kierownika p. Anna Nowak,

omówiły zasady funkcjonowania GOPS oraz przybliżyły realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uczniowie klas 2Ta, 2Ti, 3Tb i 3C poznali działania GOPS, podejmowane w zakresie poradnictwa i interwencji.

Spotkanie poszerzyło wiedzę młodzieży na temat funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.