^ Back to Top

Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają do udziału w konkursie poetyckim

imienia przedwcześnie zmarłego (w 1999 r.) konińskiego poety i nauczyciela,

jednego ze stałych jurorów konkursu, Bogusława Janiszewskiego.

Konkursowi patronuje Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

 

Regulamin konkursu