^ Back to Top

Aktualności

Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupcy

Codziennie w formie stacjonarnej pracuje pedagog szkolny, z którym można kontaktować się osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu),telefonicznie, za pomocą e-dziennika lub aplikacji Microsoft Temas – 63 275 14 26.